Disclaimer

Deze Website is eigendom en wordt beheerd door Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Alle rechten met betrekking tot deze Website zijn het exclusieve eigendom van Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH tenzij ander vermeld.

Alle informatie die op deze Website gepubliceerd wordt, in het bijzonder de informatie met betrekking tot de producten, wordt gegeven op basis van de kennis van Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH op het moment van publicatie. Alhoewel Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH de hoogste graad van zorgvuldigheid nastreeft, kan zij in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van gebruik van de webpagina's en de inhoud daarvan, inclusief eventuele gevolgschade van welke aard dan ook.
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH kan op elk moment de exploitatie van deze Website of van bepaalde onderdelen daarvan wijzigen of staken, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.  Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH accepteert bovendien geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het bijwerken van de Website.

Links naar websites van derden houden geen goedkeuring van Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH van die andere websites in.  Freudenberg Home and Cleaning Solutions wijst elke aansprakelijkheid af met de betrekking tot de beschikbaarheid of de inhoud van die externe websites.

Elke klacht of vordering die verband houdt met de Website of het gebruik ervan wordt geregeld en uitgelegd in overeenstemming met het Duits recht. Deze rechtskeuze ontneemt de consument niet het recht om zich te beroepen op het recht van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. De informatie op deze Website vormt geenszins een bevestiging van de goede werking/ kwaliteit van de producten of diensten of een garantie - expliciet of impliciet - namens Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. 

Copyright
©2019 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH houdt alle intellectuele eigendomsrechten op doch niet beperkt tot de teksten, de afbeeldingen en alle vormen van (gepubliceerde) inhoud op de webpagina's. Het is ten strengste verboden om de inhoud van deze webpagina's te reproduceren, te verspreiden of op welke manier dan ook inbreuk te maken op de intellectueel eigendomsrecht(en) van Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.


 
a brand of FREUDENBERG